Notulen eerste algemene ledenvergadering 2020

Datum: 8 juni 2020

Locatie: Van Goyen Jeneverhuis

Aanwezigen:

 • Arjen
 • Dennis
 • Erik
 • Harold
 • John
 • Joost
 • Lambert
 • Peter

Samenstelling teams seizoen 2020/2021

Er zullen twee driebandteams worden opgesteld van vier spelers. Daarnaast zijn er enkele algemene reservespelers. De secretaris zal in overleg treden met de LBB om te bezien of dit mogelijk is, aangezien op dit moment maximaal drie basisspelers zijn toegestaan.

Team 1:

 • Chiel
 • Dennis
 • Don
 • John

Team 2:

 • Arjen
 • Erik
 • Harold
 • Peter

Reserves:

 • Jean
 • Joost
 • Lambert

Derde team

Mogelijk kan een derde (Libre) team worden samengesteld. Naast de vaste wisselspelers zouden mogelijk Mart, Piet, Niek en Marijn interesse hebben. De secretaris verkent nog verder of dit een reële mogelijkheid is.

Contributie

De contributie voor het volgende seizoen bedraagt naar verwachting €20 per speler. De sponsorcommissie is nog hard op zoek naar sponsors.

Overige zaken

 • Dennis stelt de vraag of er een jaarlijks driebandentoernooi georganiseerd gaat worden. De voorzitter bevestigt dit en geeft aan dat met Ronald overleg is geweest om onder de naam Scheffer-toernooi door te gaan.
 • Met algemene stemmen wordt het voorstel van Dennis aangenomen om een bijdrage aan alle leden te vragen van €5 per maand gedurende het seizoen. Hiermee kan aan het eind van het seizoen iets leuks worden georganiseerd. De penningmeester zal zorg dragen voor het innen van deze bijdrage.
 • Jean heeft een schilderij ter veiling aangeboden aan de biljartvereniging. Het schilderij zal op de website worden getoond en geveild. De opbrengst is bestemd voor de verenigingskas.

Actiepunten:

 1. Overleg met de LBB inzake het inschrijven van 4 spelers per team: Harold
 2. Verdere verkenning van de mogelijkheid tot samenstellen van een derde team: Harold
 3. Innen van de maandelijkse spelersbijdrage: Erik
 4. Onderzoek naar mogelijkheid tot sponsoring: Lambert
 5. Veiling van het schilderij van Jean via de website: Arjen