Belangrijkste spelregels (Libre)

Libre-klein

Bij het libre-klein mag de speler caramboles maken met inachtneming van het bepaalde in de volgende artikelen.

Verboden zones

1. Vanuit elk hoekpunt van de banden wordt op het speelvlak langs beide zijden een afstand van 17 cm uitgezet. De eindpunten van beide afstanden worden door een dunne lijn met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat op het speelvlak in elke hoek een rechthoekige driehoek, ‘verboden zone’ genoemd, overeenkomstig Aanhangsel A, tekening 3.

2. Bij de libre-grote hoek, in de overgangs- en in de topklasse zijn de in lid 1 bedoelde afstanden: op de korte band 28,75 cm en op de lange band 57,5 cm, overeenkomstig Aanhangsel A, tekening 4.

3. In deze verboden zones mag een speler zonder beperkingen caramboles maken, met dien verstande dat als de aanspeelballen in een verboden zone liggen, slechts éénmaal een carambole mag worden gemaakt zonder dat ten minste één aanspeelbal uit die zone wordt gestoten.

Toelichting: ‘Verboden zone’ is eigenlijk een onjuiste benaming, want het is niet verboden in die zone te caramboleren. De geldigheid van een carambole in een dergelijke zone is evenwel aan speciale voorwaarden gebonden, te vergelijken met tweestootskader (zie Art. 4.5).

4. De posities van de aanspeelballen worden benoemd in Art. 4.5, waarbij ‘kadervak’ moet worden gelezen als ‘verboden zone’ en ‘kaderlijn’ als ‘grens verboden zone’.

Vastliggende ballen; uitgesprongen ballen

1. Ligt de speelbal vast tegen een of beide aanspeelballen, dan mag de speler bij de libre-klein klasse kiezen uit:

a. het plaatsen van alle ballen in de beginpositie;

b. het spelen vanaf een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de speelbal niet vastligt;

c. het ‘vrijspelen’ van zijn speelbal door een kopstoot (massé of piqué).

2. Bij de spelsoort libre-grote hoek geldt in alle klassen dat de speler bij vastliggende ballen geen keus heeft: alle ballen dienen in de beginpositie te worden geplaatst.

3. Zijn een of meer ballen uitgesprongen, dan dienen alle ballen in de beginpositie te worden geplaatst.