Notulen oprichtingsvergadering

Notulen oprichtingsvergadering Biljartvereniging De Spijkerbak – Van Goyen

Datum: 7 mei 2020

Locatie: Van Goyen Jeneverhuis

Aanwezigen:

 • Arjen R.
 • Erik B.
 • Joost van der K.
 • Jorgen J.
 • Harold F.
 • Lambert V.

Bestuur

Met algemene stemmen wordt het nieuwe bestuur vastgesteld:

 • Voorzitter: Arjen R. (AR)
 • Secretaris: Harold F. (HF)
 • Penningmeester: Erik B. (EB)
 • Wedstrijdsecretaris: Joost van der K. (JK)

Overige commissies

 • Sponsorcommissie: Lambert V. (LV)
 • Supportersvereniging: Jorgen J. (JJ)
 • Materiaalcommissie: Steef van der W. (SW)

De sponsorcommissie onderzoekt of café Van Goyen Jeneverhuis bereid is om de vereniging te sponsoren.

Uitspelen seizoen 2019/2020

Er ligt een voorstel van de LBB om dit seizoen in de komende maanden uit te spelen. Iedereen is hiermee akkoord. De voorkeur gaat er naar uit om twee wedstrijden per week te spelen. Deze voorkeur is direct met de LBB gecommuniceerd.

Samenstelling teams seizoen 2020/2021

Er kunnen twee teams worden opgesteld. En er zijn enkele reserves.

Team 1:

 • Chiel
 • Dennis O.
 • John K.

Team 2:

 • Arjen R.
 • Erik B.
 • Harold F.

Reserves:

 • Jean de J.
 • Joost van der K.
 • Lambert V.
 • Peter I.

Afhankelijk van de planning van de LBB zal worden besloten of driebanden dan wel Libre gespeeld zal worden. De leden van team 2 zijn akkoord met de teamsamenstelling. De voorzitter zal overleg plegen met de leden van team 1 over het vervolg van de competitie en over de teamsamenstelling voor het komende seizoen.

Naamgeving teams

Elk team is vrij om te kiezen tussen de naam Spijkerbak x of Van Goyen x. Vooralsnog zal de naam Spijkerbak gebruikt worden voor alle teams. Alle aanwezigen zijn hiermee akkoord. De voorzitter zal nog met de overige leden kort sluiten of zij hiermee akkoord gaan.

Overige zaken

 • De voorzitter zal contact opnemen met Ronald S. om hem te informeren over het ontstaan dan wel voortzetting van de vereniging.
 • Tevens zal de voorzitter met Ronald overleggen of en hoe het Scheffer toernooi kan worden voortgezet.
 • De notulen van deze vergadering zullen worden gemaakt door de voorzitter. De notulen van alle andere bestuursvergaderingen zullen worden verzorgd door de secretaris.
 • Fred M. (LBB) zal door de secretaris worden geïnformeerd over het ontstaan dan wel voortzetting van de vereniging.

Actiepunten:

 1. Overleg met team 1 over samenstelling, naamgeving, uitspelen huidige seizoen en planning komende seizoen: AR
 2. Informeren van Ronald en overleg inzake Scheffer toernooi: AR
 3. Informeren van LBB: HF
 4. Onderzoek mogelijkheid tot sponsoring: LV
 5. Notulen: AR